Dalších 50 let ( 1965 – 2014 )

Ke stotřicátému výročí Dobrovanu byla vydána publikace s doplněnými roky 1966 – 1995. Tato část je zde uvedena v nezměněné podobě (kromě překlepů). Zbylé roky do současnoti jsou doplněny nově současnými členy sboru.

1965

Nikdo z nás netušil, když jsme se na náš výroční koncert, který měl být i vyvrcholením oslav 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, připravovali, že se ho nezúčastní náš sbormistr Josef Škubal. Josef Škubal byl členem spolku od roku 1914. V roce 1927 byl zvolen sbormistrem, takže Dobrovan řídil plných 38 let. Věnoval Dobrovanu nejen svou práci a celou mysl, ale nakonec i život. 18. února odešel a my, spolu s našimi přáteli z Benátek, Nymburka a Boleslavi jsme nemohli jinak, než se s ním rozloučit zpěvem písní, které měl nejraději. Nemohli jsme mu tedy na koncertu za vše poděkovat, ani po utichnutí České písně, kterou měl řídit, zatleskat. Na valné schůzi jsme se všichni rozhodli pokračovat v jeho odkazu – uskutečnit slavnostní večer a pak v jeho započatém díle pokračovat. Na této schůzi byl zvolen nový sbormistr Jan Dunovský. K dirigentskému pultu se také vrátil MUDr. L. Novotný, který v práci našemu mladému sbormistrovi pomáhá. Oslavy „100 let Dobrovana“ v květnu za účasti pěveckých souborů Hlahol z Nymburka, Foerster z Benátek, Boleslav z Mladé Boleslavi, z Bakova a z Mnichova Hradiště, mladoboleslavské filharmonie AZNP, sólistů Sylvy Kodetové a nár. umělce Eduarda Hakena budou nejen splněním slibu, který jsme si všichni 21. února dali, ale zároveň i vykročením do další činnosti.

1966

Spolupráce s pěveckým sborem Foerster Benátky nad Jizerou, uskutečněny společné koncerty v Dobrovici a v Benátkách nad Jizerou. Poprvé má Dobrovan oficiální konferenciérku Milušku Haškovou.

Sbor vystupuje na pěveckém festivalu v Jabkenicích, na kolonádě v Poděbradech, V Domově důchodců v Knsku, kde poprvé za M. Haškovou program uváděla Jarmila Tesárková, a ke konci roku koncert v Semčicích a v Poděbradech. V tomto roce byl Okresním domem osvěty v Mladé Boleslavi náš sbor vybrán jako nejaktivnější sbor okresu k jeho reprezentaci do NDR – Zittau.

1967

Tento rok žil sbor přípravami k navázání družby s Kreiskulturhaus v Zittau v NDR, kam byl pozván ke třem koncertům na DC Arbeiterfestspiele. Byl to první výjezd sboru za hranice naší republiky, což přilákalo i mnoho nových členů. Zájezd se uskutečnil ve dnech 16. – 18. června. Hlavní koncert byl v přírodním amfiteátru ve Weinau za účasti dalších zahraničních i místních sborů před mnohatisícovým obecenstvem, kde náš sbor sklidil bouřlivý potlesk. Koncert sboru se souborem z NDR se konal v Dobrovici 8. května. Kromě zájezdu do NDR vystupuje sbor v Dražicích nad Jizerou, v Jabkenicích, v Poděbradech, v Čejeticích, na „Tělovýchovné akademii“ v Dobrovici, na I. středočeském festivalu sborového zpěvu na Konopišti, v Mladé Boleslavi v pořadu „Tvá píseň vždycky mi nově zní“, a na koncertech v Dobrovici a v Bakově nad Jizerou.

Počet členů byl 52.

1968

Pokračuje družební styk s pěveckým sborem z NDR a sbor uskutečňuje znovu tři koncerty v Zittau, přitom však netuší, že je to naposledy.

Koncertuje opět na lázeňské kolonádě v Poděbradech, v Jabkenicích, V Mladé Boleslavi, v Dobrovici a Mnichově Hradišti.

1969

V důsledku politické situace byl přerušen styk s pěveckým souborem z NDR. Sbor navázal na tradici maškarních plesů a uspořádal „Maškarní karneval“ v sále zámku na Vinařících, který měl velice zdařilý průběh.

Vystupuje v Poděbradech a na pěveckém festivalu v Jabkenicích. Tradičně pořádá dostaveníčka s lampiónovým průvodem k životním jubileím, tento rok k 80tinám MUDr. L. Novotného, bývalého sbormistra Dobrovanu. Plní i své smutné povinnosti – loučí se se zemřelým dlouholetým předsedou, starostou sboru bratrem Janem Dytrychem st.

1970

Sbor pořádá opět „Maškarní karneval“ na Vinařících, koncertuje na kolonádě v Poděbradech v dubnu a listopadu, vystupuje na koncertu v Dobrovici k 25. výročí osvobození naší republiky.

Sbor velice rád zajíždí do lázní Poděbrad, neboť po vystoupení v místní vinárničce za doprovodu našeho malého orchestru si zatančí.

V tomto roce, a to od 10. června se Dobrovan stává kolektivním členem Unie českých pěveckých sborn s evidenčním číslem „4″.

1971

Sbor pořádá opět tradiční „Maškarní karneval“ a vystupuje na společných koncertech „Zpíváme rodné straně“ na počest 50. výročí KSČ v Dobrovici, Bakově nad Jizerou a Mnichově Hradišti, zúčastňuje se pěveckého festivalu v Jabkenicích, v Poděbradech a část ženského sboru účinkovala s divadelním sborem Dobrovít ve hře „Naši furianti“.

1972

V únoru se sbor bavil na „Maškarním karnevalu“, vystupoval na samostatném koncertu v Dobrovici, zúčastnil se pěveckého festivalu v Jabkenicích a koncem června vystupuje na koncertu v Domově důchodců v Krnsku. Tímto koncertem se z rodinných důvodů se sborem loučil sbormistr Jan Dunovský, který tuto funkci úspěšně vykonával od smrti sbormistra J. Škubala.

Novým sbormistrem se stává učitel ZDŠ v Dobrovici Miroslav Jireš a pod jeho vedením se uskutečňuje společný koncert k 110. výročí pěveckého sboru Bojan z Brandýsa nad Labem, v prosinci koncert k výročí VŘSR v Mladé Boleslavi a slavnostní koncert k 50. výročí vzniku SSSR.

V tomto roce dostává Dobrovan „Čestné uznání“ Rady Místního národního výboru v Dobrovici za aktivní činnost.

1973

Činnost sboru začíná zase maškarním plesem a je v tomto roce opravdu bohatá. Sbor účinkuje opět v Poděbradech, na společném koncertu ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, na společném koncertu v Mladé Boleslavi, v Brandýse nad Labem, Nymburce, na samostatném koncertu v Dobrovici, v Debři nad Jizerou a v Krnsku.

Započal novou tradici „půlnočních mší“ v místním kostele sv. Bartoloměje.

10. dubna vyprovodil na poslední cestě bývalého sbormistra MUDr. Ludvíka Novotného.

1974

Sbor účinkuje v Kulturním domě v Mladé Boleslavi (150. výročí V. I. Lenina), koncertuje v Poděbradech, v Dobrovici společně s Pionýrskou organizací, u pomníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích a na společných koncertech ve Smetanově síni v Praze, v Benátkách nad Jizerou, k 110. výročí pěveckého sboru Václav z Čisté u Rakovníka a rok ukončil Hradilovou „Půlnoční mší“ v kostele sv. Bartoloměje v Dobrovici.

1975

V roce 1975 slaví Dobrovan 110. výročí svého vzniku, a proto uspořádal „Slavnostní koncert“ dne 3. května v sále místní sokolovny za spoluúčinkování pěveckého sboru Boleslav z Mladé Boleslavi (sbormistr Ladislav Najman), sboru Foerster z Benátek nad Jizerou (sbormistr Milan Hájek), sboru Hlahol z Nymburka (sbormistr A. Šídlo se omluvil), sboru Slavoj z Bakova nad Jizerou (sbormistr J. Černý) a Pěveckého sdružení učitelů z Mnichova Hradiště. Dobrovan řídil sbormistr Miroslav Jireš. Na koncertě spoluúčinkoval orchestr pražského Hlaholu s dirigentem prof. Zdeňkem Tomášem.

Protože Dobrovanu bylo z „vyšších míst“ znemožněno pozvání k účinkování národního umělce Eduarda Hakena, člena Národního divadla, se kterým byl sbor v jednání, pozval Dobrovan k účinkování sólisty Ivanu Uhlířovou a Stanislava Kotyza, posluchače pražské konzervatoře. Sóla zpíval i člen sboru Jan Zubák, slovem provázela J. Tesárková. Na koncertu zazněly skladby E.F.Buriana, V.Dobiáše, R.Drejsla, A.Novikova, I.Dunajevského, V.Černíka, B.Smetany, P.I.Čajkovského, J.B.Foerstra, Z.Fibicha a E.Suchoně.

Kromě toho účinkoval sbor v Mladé Boleslavi, v Poděbradech, ve Smetanově síni v Praze a na dalších společných akcích v Benátkách nad Jizerou, Nymburce, na pěveckém festivalu v Jabkenicích a na Mírové manifestaci ve Slivici, kde dozněl poslední výstřel druhé světové války.

1976 – 1977

Na začátku roku sbor netušil, že jeho bohatá činnost bude nucené přerušena. Po koncertu 7. května v Dobrovici se ze zdravotních důvodů a jiného pracovního vytížení se sborem rozloučil sbormistr Miroslav Jireš a sbor více než rok stagnoval. V době ukončení činnosti sboru byl stav členů 19 žen a 11 mužů.

1978

V průběhu roku 1978 nastává pro Dobrovan obrat k lepšímu. Bývalý sbormistr Jan Dunovský na základě výzvy jeho zaměstnavatele ujímá se znovu řízení sboru a Dobrovan přechází od zřizovatele Rudého koutku ROH Kolínských cukrovarů, n.p., závod 05 Dobrovice pod patronát Závodního výboru ROH Výzkumného a šlechtitelského ústavu řepařského v Semčicích, a hned se zúčastňuje krajské soutěže „Zájmová umělecká tvořivost” pořádané Svazem pracovníků zemědělství ve spolupráci s Ministerstvy zemědělství a výživy CSSR.

1979

V dubnu se sbor zúčastňuje opět krajské soutěže ZUT v Praze Vinohradech a získává druhé místo ve své kategorii. Na základě umístění je delegován na třídenní I. Celostátní festival ZUC do Přerova, jako jediný zástupce sborového zpěvu Středočeského kraje. Sbor v četné konkurenci obstál čestně a u publika sklidil velký ohlas i potlesk.

1980

Činnost sboru byla v důsledku pracovního zatížení sbormistra malá, sbor vystoupil na MDŽ v Semčicích a na výroční schůzí VŠÚŘ Semčice v sále hotelu Grand v Mladé Boleslavi.

1981

Z činnosti pouze koncert v sále kina v Mohelnici k 36. výročí osvobození ČSSR, dvě dostaveníčka a pohřeb dlouholetého člena sboru tenora Josefa Červinky.

1982

Sbor účinkoval na koncertu v Semčicích k MDŽ a na koncertu v sále kina v Mohelnici k 37. výročí osvobození ČSSR

1983

Od začátku roku se sbor připravoval na krajské kolo ZUT, které se konalo v prosinci opět v Praze na Vinohradech. Na této soutěži Dobrovan získal I. místo k velké radosti celého sboru.

1984

Obnovila se pravidelná zkoušková činnost sboru, neboť sbor se opět chystal již na II. Celostátní festival do Velkého Meziříčí jako vítěz krajského kola. Festival probíhal ve dnech 26-27. května. Sbor vystupoval na přehlídkovém jevišti JKP Vysočina, kde si vysloužil přízeň všech přítomných.

Dále účinkoval na koncertu pro důchodce v Jivině, na Pěveckém festivalu v Jabkenicích, v Semčicích a na společném koncertu k 120. výročí pěveckého sboru Václav z Čisté u Rakovníka.

1985

Zkoušky sboru jsou konány v Semčicích a jsou narušovány v lednu i únoru nesjízdností silnic. Sbor se ale připravuje zase na krajské kolo soutěže ZUT, které se koná v Berouně a Dobrovan se stává podruhé vítězem s postupem do celostátní soutěže, ta se bohužel již neuskutečnila.

Sbor vystupuje v Semčicích, na Loučeni, na společném koncertu k Mezinárodnímu dni dětí v Dobrovici, pěveckém festivalu Jabkenice, zpívá Brahmsovu „Ukolébavku“ na „Nokturnu“ Fadrhonsovy Dobrovice před Radnicí v Dobrovici a v Úhercích zazpíval v úpravě Jana Dumka píseň „Boleslav, Boleslav“ se spojenými orchestry, které účinkovaly na Fadrhonsově Dobrovici. Činnost roku ukončil sbor „Půlnoční mší“ Hradila v kostele v Dobrovici.

Sbor měl 120. výročí svého založení, ale nebylo v jeho silách uskutečnit velký koncert. V tomto roce zemřel člen sboru Josef Zvěřina a člen orchestru František Bím.

1986

Sbor se zúčastnil společného koncertu v Mladé Boleslavi, festivalu v Jabkenicích a k 121. výročí Dobrovanu uspořádal koncert v Dobrovici za účasti pěveckého sboru z Bakova nad Jizerou, Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště.

Sbor obdržel od předsedy Unie českých pěveckých sborů v Praze Čestné uznání za 120-ti letou činnost. Zároveň byla udělena čestná uznání I., II. i III. stupně členům za dlouholetou činnost od UČPS.

Sbor účinkoval opět v Úhercích na Fadrhonsově Dobrovici a tři členky sboru se zúčastnily koncertu v rámci Pražského jara 1986 pořádaném UČPS, který se konal v Paláci kultury v Praze, kde pod taktovkou J. Bělohlávka zpívaly „Českou píseň“ B. Smetany. Pořad byl vysílán Československým rozhlasem a televizí.

Koncem roku jsme na poslední cestu zazpívali zemřelým členům Jaroslavu Límanovi a Josefu Dumkovi. Počet členů v té době byl 26 žen a 13 mužů.

1987

Činnost sboru byla opět malá – společný koncert v Mladé Boleslavi a k 125. výročí pěveckého sboru v Mnichově Hradišti. Sbor se zúčastňuje Smetanových Jabkenic, pořádá samostatný koncert v sále Radnice v Dobrovici (70. výročí VŘSR), zpívá na pohřbu člence sboru Marii Dumkové a na Štědrý den Půlnoční mši. Dvě členky se zúčastňují Mezinárodního pěveckého týdne v Táboře – Europa Cantat, kde zpívaly Janáčkovu Glagolskou mši provedenou ve Smetanově síni v Praze.

1988

Sbor zpívá na společném koncertu k 300. výročí založení gymnázia v Mladé Boleslavi, k 125. výročí založení pěveckého sboru Foerster v Benátkách nad Jizerou a na pěveckém festivalu v Jabkenicích. Roční činnost zakončuje Hradilovou „Půlnoční mší“ v kostele v Dobrovici.

1989

Sbor zpívá na společném koncertu „Jaro Viléma Černíka“ v Brandýse nad Labem, na pěveckém festivalu Smetanovy Jabkenice a provádí vánoční koncert ve spolupráci s Dobrovítem, Michálkovým žesťovým kvintetem a Hradilovu „Půlnoční mši“ v kostele v Dobrovici.

1990

Dne 18. února se konal vzpomínkový pietní akt k 25. výročí úmrtí dlouholetého sbormistra Josefa Škubala, kde místopředsedkyně sboru Jarmila Tesárková připomněla přítomným zásluhy J. Škubala i jeho odkaz. Sbor zazpíval skladbu E. Suchoně „Aká si mi krásna“.

Dne 3. března zpíval sbor na náměstí v Dobrovici při odhalení pomníku prvního prezidenta T.G.Masaryka. 1. května pořádal samostatný koncert při májové veselici na náměstí Dobrovice.

Na vánočním koncertu zpíval koledy a část Hradilovy „Vánoční mše“ a na Štědrý večer opět půlnoční mši v kostele. Zazpíval zemřelým členkám sboru Haně Slavíkové a Emilii Šulcové.

V tomto roce sbor zkouší v Základní škole na náměstí v Dobrovici a rozchází se se zřizovatelem ZV ROH VŠÚŘ Semčice v důsledku společenských změn po „sametové revoluci“ v roce 1989. Počet členů je 26 žen a 11 mužů.

1991

Sbor měl v tomto roce samostatně vystupovat na koncertech k výročím A.Dvořáka a W.A.Mozarta, které organizovala UČPS. Pro nezájem členů o zkoušky sbor nevykazoval činnost a poprvé v historii rčení, že „Dobrovan je vždy tam, kde se něco děje“ nebylo naplněno a Dobrovan neúčinkoval na slavnostním koncertu pořádaném v rámci oslav k navrácení práv „města“ Dobrovice. Sbor zpíval Hradilovu „Půlnoční mši“ v 17 hodin v kostele v Dobrovici a ve 24 hodin v kostele sv. Mikuláše z Žerčicích, kde se zase sbor sešel v plném počtu. Sbor je bez zřizovatele a hledá „sponzory“.

1992

Konečně se vyřešila otázka místnosti pro zpěvní zkoušky, když se Městský úřad Dobrovice zavázal poskytnout pro zkoušky zdarma malou zasedací místnost v radnici i poskytnout menší finanční obnos na nejnutnější výdaje. Sbor je samostatným sborem a dle zákona musí žádat o novou registraci Ministerstvo vnitra.

Činnost se obnovila, sbor se zúčastnil natáčení Československé televize, uspořádal samostatný koncert v zasedací síni Městského úřadu v Dobrovici a byl jedním z hlavních účastníků oslav Smetanových Jabkenic.

Účinkoval v září na tradiční 23. Fadrhonsově Dobrovici, na vánočním koncertu a pro půlnoční mši na Štědrý večer nacvičil a provedl po několika desítkách let opět „Českou vánoční mši“ J.J.Ryby, kterou zazpíval v kostele sv. Mikuláše v Žerčicích a v kostele sv. Bartoloměje v Dobrovici. Sólisty byli Marie Křovinová, Jindra Benešová, Jan Junek, Ing. Václav Herrmann a varhaníkem Karel Dróssler.

1993

Od 1. ledna jsme Českou republikou a sbor podává žádost o registraci spolu s nově vypracovanými stanovami. Registrace byla provedena 22. dubna 1993 pod číslem VS/1-20311/93-R, kde dle článku 6

„Pěvecký sbor Dobrovan organizuje vlastní pěveckou činnost. Ve spolupráci s dalšími hudebními soubory předvádí veřejnosti sborové skladby a jiné formy hudebního umění. “

Z činnosti sboru – divadelnímu souboru Dobrovít k jeho 160. výročí zazpíval „Canticorum iubillo“ G.F.Hándela, předal grafický list a zdravici. Uspořádal samostatný koncert v Dobrovici, v Jabkenicích (Smetanovy oslavy v sálu restaurace „U obory“), vánoční koncert s koledami a Hradilovu „Půlnoční mši“ v kostele sv. Bartoloměje v Dobrovici.

Sbor se rozloučil se zemřelým členem Josefem Rychetským a Josefem Zahrádkou, dlouholetým členem výboru.

Sponzorem sboru se stal Cukrovar a rafinerie cukru a.s. Dobrovice.

Ke konci roku nastal úbytek členů sboru důsledkem přechodu státních podniků do soukromého sektoru, který klade na pracovníky větší pracovní nároky. Počet členů byl 19 žen a 7 mužů.

1994

Samostatný koncert se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Dobrovice k oslavám 100 let školní budovy v Komenského ulici a 100 let od Národopisné výstavy v Dobrovici, účinkoval při hudební slavnosti „Smetanovy Jabkenice 1994“, na samostatném vánočním koncertu a 24. prosince provedl v kostele sv. Bartoloměje v Dobrovici vánoční mši J.J.Ryby „Hej mistře“ se sólisty Jaroslavou Novákovou, Jindrou Benešovou, Janem Zubákem a Ing. Václavem Hermannem.

1995

k 50. výročí založení dechového orchestru Dobrovanka zazpíval Dobrovan zdravici a v průběhu koncertu několikrát s orchestrem vystoupil. Ten pak účinkoval se sborem i při vánočním koncertu.

slavnostní koncert k 130. výročí sboru

vystoupení v žerčickém kostele u příležitosti oslav 925 let Žerčic

1996

na doporučení Okresního úřadu Mladá Boleslav v rámci družebního vztahu sbor vystoupil ve Zwickau v Německu a provedl zde dva úspěšné koncerty

účinkování na srazu Týnců ve Velkém Týnci u Olomouce

1997

Dobrovan zpíval při svěcení zrestaurované sochy Panny Marie u chrámu sv. Bartoloměje v Dobrovici

vystoupení v chrámu sv. Prokopa v rámci oslav výročí 600 let Semčic

1998

Dobrovan zpíval při svěcení zrestaurované sochy Panny Marie u chrámu sv. Bartoloměje v Dobrovici

koncert k 440. výročí povýšení Dobrovice na město se konal v místním kostele za účasti několika členů Senátu ČR

k 80. výročí vzniku ČR vystoupení nejprve na náměstí, poté v obřadní síni radnice

2000

slavnostní koncert k 135. výročí založení sboru

na pozvání komorního ženského sboru Vlašim se Dobrovan spolupodílel na dvou koncertech v Bibione v Itálii. Zpívalo se v kostele a u fontány na náměstí.

2001

na Nový rok sbor účinkoval v dobrovickém kostele při slavnostním svěcení nového praporu města Dobrovice

spolupráce s Dobrovankou, směs skladeb Kmochiáda

2002

vystoupení ve Všetatech v rámci vzpomínkové akce upálení Jana Palacha

2004

jako vzpomínka na Josefa Kubína na Holých Vrších zazpívány Dobrovické písničky, sebrané a upravené Janem Dumkem

stejný program byl proveden v Týnci nad Sázavou při srazu Týnců

2005

slavnostní koncert k 140 letům Dobrovanu v městském divadle spolu se sborem Stojmír-Bendl Sobotka a Dolní Bousov. Oba sbory pak společně vystoupily na zámku Humprecht.

2006

účast na 12. mezinárodních novoročních zpěvech v Paříži Francie. Koncerty se konaly na předměstí a v sídle UNESCO spolu se sbory z Francie, Německa, Švédska a Španělska. Dobrovan vystoupil jako jediný zástupce ČR. Kromě vlastního vystoupení nakonec všechny sbory společně zazpívaly francouzskou píseň Sladká Francie. Na klavír doprovázel Karel Drössler.

na jaře společné koncerty se sborem Stojmír-Bendl  v Dobrovici a na Humprechtu

Jan Dunovský požádal o uvolnění z funkce sbormistra. Naštěstí se právě v té době do Sýčiny přistěhovala Blanka Boháčková (nyní Formáčková), učitelka, především ale absolventka konzervatoře v Pardubicích (obor dirigování). Začala hned pomáhat s nacvičováním a na adventním koncertě v Praze již oba střídavě sbor řídili. Vánoční koncert v městském divadle pak proběhl jako oficiální předávání sbormistrovské taktovky Blance Boháčkové. Jan Dunovský se aktivně zařadil do sekce mužských hlasů sboru.

2007

jarní koncert se sborem Stojmír-Bendl dirigovala B. Boháčková, na klavír doprovázel Miloš Formáček, který nahradil dlouholetého pianistu K. Drösslera. Oba sbory společně vystoupily v Dobrovici a na Humprechtu.

společné podzimní koncerty se sborem Smetana Jičín, dirigoval Miloš Formáček. Uskutečnily se v kostelech v Sýčině a v Železnici.

Miloš Formáček také v této době začal pro Dobrovan tvořit nové skladby. Ty se staly přirozenou a vítanou součástí repertoáru. Zároveň jej stále doprovázel při vystoupeních na klavír či varhany.

2008

v rámci Valdštejnských dnů v Jičíně vystoupil Dobrovan spolu se sborem Smetana. Společný koncert byl opakován na nádvoří zámku v Benátkách nad Jizerou.

v rámci oslav 450 let města Dobrovice provedl sbor slavnostní koncert v městském divadle

2009

mezinárodní setkání amatérských sborů Cantate-Croatia v Pule v Chorvatsku. Dobrovan byl posílen sborem Stojmír-Bendl a jako jediný český zástupce se festivalu úspěšně zúčastnil. Při dvou vystoupeních účinkovaly současně sbory z Chorvatska, Rakouska, Itálie, Francie a Polska. Na klavír doprovázel Miloš Formáček.

zemřel dlouholetý sbormistr Jan Dunovský

2010

při slavnostním otevření revitalizovaného Palackého náměstí v Dobrovici v rámci slavnostního koncertu pardubických  fi lharmoniků řízených Milošem Formáčkem zazpíval Dobrovan se sborem Ještěd Liberec Českou píseň Bedřicha Smetany

se sborem Stojmír-Bendl koncerty na Humprechtu a v Dolním Bousově

v pražském chrámu Loreta byl proveden koncert duchovní hudby v rámci církevních obřadů i samostatné vystoupení

2011

v Dobrovických muzeích se uskutečnil Jarní koncert, opět pomohl sbor Stojmír-Bendl

mladoboleslavský pěvecký festival za účasti sboru Boleslav, Collegia Musa Pragensis Praha a Dobrovanu. Na závěr zazpívána společná skladba.

v rámci Kulturního léta v Senátu uskutečněn samostatný  koncert ve Valdštejnské zahradě v Praze. Velmi zdařilé vystoupení, posluchači si vyžádali přídavek. Výborný výkon Dobrovanu zviditelnil naše město i povědomí veřejnosti o jeho kulturnosti.

samostatné vystoupení při oslavách 180 let cukrovaru v Dobrovici na nádvoří Muzeí

2012

koncert v Dobrovických muzeích byl věnován naší dlouholeté člence, úspěšné zpěvačce Jindřišce Benešové. V jejím podání zazněly populární i muzikálové melodie. Jako členka sboru si společně s ním zazpívala i další skladby. Koncert osvěžily spirituály, při nichž sbor doprovodili jeho členové na kytaru a kontrabas.

v průběhu dvou dnů se uskutečnily dva významné festivaly a tři vystoupení: 2. června Foersterovy Osenice, kde kromě Dobrovanu vystoupily sbory z Kladna, Semil, Chrudimi a výtečný VUS Pardubice. Na závěr společně zpíván sbor J. B. Foerstera Rodné brázdy v šíř i v dál. Kromě festivalu proběhl ještě večerní koncert v Sobotce. 3. června festival Smetanovy Jabkenice, kde byly do programu zařazeny opět spirituály

po dlouhodobém bezplatném využívání malé zasedací síně radnice ke zkouškám, díky laskavosti MěÚ Dobrovice, se sbor přemístil. Cukrovar Tereos TTD, a.s. v Dobrovici nám nabídl zkušebnu v nových prostorách svého Školícího centra, opět bezplatně.

2013

na půl roku byla přerušena koncertní činnost, přesto se však sbor scházel. Na Vánoce pak sbor koncertoval jak v Dobrovici, tak v Sýčině. .

2014

koncert v Dobrovických muzeích

festival sborového zpěvu v Mladé Boleslavi spolu s Boleslavem – velmi úspěšné vystoupení ke Dni seniorů v Ml. Boleslavi

vystoupení v rámci oslav 20 let sboru Bendl v Sobotce spolu se sbory Bona Vita Hořice a Stojmír-Bendl

na všech koncertech sbor zpíval mj. i tradicionály a spirituály s rozšířenou instrumentální sekcí členů sboru (piano, flétna, klarinet, kytara, banjo a kontrabas) – tradiční Vánoční koncerty v Městském divadle v Dobrovici a v kostele sv. Václava v Sýčině