Archiv rubriky: Fotoalbum

20.6.2015 Festival pěveckých sborů – program

Několik fotek z divadla najdete zde a také něco ze zákulisí zde

 

Program koncertu

I.
J.Krček – Což se mně, má milá
Jiří . Laburda – Zelený majerán
J. Laburda – Išly tri panenky
Jens Johansen – Skandinavian shuffle
J. Johansen – Embraceable you
Z. Kubelková – Muzikanti co děláte
Ivan Hrušovský – Zahučaly chladné vetry
I. Hrušovský – Išeu Macek
Smíšený pěvecký sbor Boleslav
sbormistr – Zuzana Kubelková

II.
A. Dvořák (Moravské dvojzpěvy) – Holub na javoře
A. Dvořák (Moravské dvojzpěvy) – Život vojenský
L. Janáček – Láska opravdivá
A. Novikov – Jasný měsíc
G. Fauré – Tantum ergo
C. Orff – Mater et filia
F. Schubert – Ave verum corpus
spirituály – Were you there
spirituály – Babylon´s falling
Ženský pěvecký sbor Hlahol Nymburk
sbormistr – Tomáš Pergel

III.
lidová z Podkrkonoší – Jede sedlák do mlejna
hebrejský tradicionál, arr. G. Aldema – Shalom alejchem
africký tradicionál – Siyahamba
H. Lemmermann – Bongo Bongo, warm up!
lidová – Když jsem já šel skrze Louny
lidová, arr. Z. Lukáš – Za vodou, za vodou, za vodičkou
lidová z Hradecka – Na Pouchově
W. A. Mozart, J. Cimrmann, Zd. Svěrák – Mně se líbí paní nadlesní
Stojmír-Bendl Smíšený pěvecký sbor
klavír – P. Matoušková, bongo – M. Vacek
sbormistr – Pavlína Těšínská

IV.
M. Uherek – Chodila Maryška
L. Krtička/M. Formáček – Ej, lásko, lásko
Steal away to Jesus
M.Reichl – Judgement Day
M. Reichl – Poor littlle Jesus
Go down Moyses
Swing low, sweet chariot
Smíšený pěvecký sbor Dobrovan
instrumentální soubor (M. Protivová, J. Radek, J. Rejmon, J. Hera, I. Dumek)
sólo zpěv – Zuzana Šilhová
sbormistr – Blanka Formáčková

Smíšený pěvecký sbor Boleslav byl založen již roku 1857 a patří k nejstarším dosud fungujícím pěveckým sborům u nás. V současné době jej vede mladá sbormistryně Zuzana Kubelková. Sbor pravidelně pořádá různé koncerty, květnový regionální festival v Mladé Boleslavi či ko-morní ples. Zúčastnil se několika zahraničních zájezdů, např. do Bulharska, Německa, Francie, Anglie či Itálie. Spolupracuje s ostatními pěveckými spolky a instrumentálními soubory, např. s Mladoboleslavským komorním orchestrem. Ke 145. a 150. výročí vydal samostatné CD. Je čle-nem Unie pěveckých sborů. Vsoučasnosti sbor navštěvuje okolo 30 zpěváků.
Mgr. Zuzana Kubelková (1985) – Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purky-ně v Ústí nad Labem, kde studovala hudební výchovu a sbormistrovství. V rámci soutěžního festivalu Praga cantat 2009 přispěla jako dirigentka k absolutnímu vítězství ženského sboru SPS Ještěd v jeho kategorii a za svůj výkon získala cenu uměleckého ředitele festivalu pro mladé sbormistry. V současné době je sbormistryní přípravného sboru Cum decore při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, dětského sboru Novovesánek v Nové Vsi nad Nisou. Spolupracuje s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci.

Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk byl založen v roce 1860. Letos oslaví již 155 let trvání, má 25 členů. Jeho sbormistrem je od r. 1995 Ing. Tomáš Pergel. Členskou základnu tvoří pře-devším zpěváci z Nymburka, Poděbrad, ale i z Lysé n/L. Repertoár sboru tvoří skladby duchov-ní, světské i lidové, od renesance po soudobou hudbu. Hlahol je také spoluorganizátorem mezi-národního hudebního festivalu Nymburských dnů B. M. Černohorského. Zřizovatelem sboru je Městské kulturní středisko Nymburk.
Ing. Tomáš Pergel, člen pedagogického sboru na Střední zdravotnické škole v Nymburce. Od roku 1988 až do současnosti sbormistr Sboru benešovských učitelek, od r. 1991 do r. 2006 sbormistr L´Asenzio Praha a od r. 1995 do současnosti sbormistr nymburského Hlaholu.

Smíšený pěvecký sbor Stojmír-Bendl působí v Sobotce a v Dolním Bousově. Historie spolku Stojmír sahá až do roku 1862. Spolek Bendl je mladší, byl založen v Sobotce v roce 1893. Za první světové války spolky nezpívaly. Činnost spolku Stojmír byla obnovena v roce 1931 a spolku Bendl až roku 1994. Ke sloučení obou sborů došlo v roce 2001. Sbor obohacuje kultur-ní dění na Sobotecku a Dolnobousovku. Pravidelně vystupuje na loveckém zámečku Humprecht a v hradní kapli na Kosti, je zván na různé společenské akce.
Pavlína Těšínská Cohornová pochází z Nového Města nad Metují. Na Univerzitě Hradec Krá-lové studovala český jazyk a hudební výchovu a byla členkou smíšeného pěveckého sboru Univerzity Hradec Králové. Sbormistryní sboru Stojmír-Bendl se stala v roce 2013.

Smíšený pěvecký sbor Dobrovan byl založen roku 1865. Je členem Unie českých pěveckých sborů a v současnosti má 30 aktivních členů z celého Dobrovicka.Účastnil se několika zahra-ničních festivalů, např. v Itálii, Francii a Chorvatsku. Do jeho repertoáru patří klasická literatura, chrámová hudba, úpravy písní, ale i spirituály a tradicionály. Sbormistryní je od roku 2006 Blanka Formáčková. K 150. výročí je otevřena výstava v Dobrovických muzeích a vydána publikace.
Blanka Formáčková (1979) získala hudební vzdělání na Pardubické konzervatoři v oboru sbo-rové dirigování. Ve studiu pokračovala na HAMU v Praze. V letech 1998–2004 působila jako členka vokálně-instrumentálního souboru RebelCanto v Pardubicích. Vedla smíšený a dětský pěvecký sbor v Kutné Hoře. V letech 2004–2006 byla dirigentkou židovského symfonického orchestru Šarbilach v Praze. Od roku 2006 je sbormistryní sboru Dobrovan, učitelkou na ZŠ v Dobrovici a ZUŠ Mladá Boleslav.