Druhá padesátka druhé stovky ( 2015 – … )

2019

Koncertní sezónu jsme zahájili tradičně v Dobrovických muzeích 11.5.2019 s klasickým programem doplněným o sólové vystoupení M. Protivové na flétnu. Hned další den jsme se zúčastnili v Jabkenicích pietní vzpomínky na B. Smetanu u jeho pomníku. Tamtéž jsme v sobotu 8.6.2019 účinkovali na tradičním festivalu, který letos slavil 100. výročí a proto i jeho program byl bohatší a nápaditější.  I program našeho sboru byl hodnocen velmi příznivě. Spolu se sborem Nymburk jsme na závěr uvedli Smetanovu árii „Proč bychom se netěšili“.

O prázdninách jsme byli pozváni do Náhlova (poblíž Ralska) na akci místních nadšenců, kteří vypátrali, že tam Dobroval vystupoval již před 83 lety. Jejich slet jsme 17.8.2019 podpořili vystoupením sboru, který se i o prázdninách sešel ve velmi solidním obsazení.

2018

V tomto roce jsme pokračovali v našich již ustálených vystoupeních. Jednalo se o samostatný jarní koncert v Dobrovických muzeích i koncerty na tradičních událostech v Jabkenicích. Příjemným zpestřením dobrovického koncertu bylo vystoupení studentského orchestru mladoboleslavského gymnázia pod vedením Lukáše Koudelky. Nakonec jsme uspořádali samostatný vánoční koncert v Dobrovických muzeích a spolu s mladoboleslavským smíšeným sborem jsme zazpívali Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.

Na konci sezóny se z důvodu velkého zaneprázdnění omluvil z funkce hlavního sbormistra Marek Müller, na jeho místo od nového roku nastoupil Lukáš Koudelka.

Přehled koncertů Dobrovanu v roce 2018:

Jarní koncert v Dobrovických muzeích 5.5.2018
Pomník B. Smetany v Jabkenicích 11.5.2018
Festival Smetanovy Jabkenice 9.6.2018
J.J.Ryba: Česká mše vánoční v Krnsku 18.12.2018
Vánoční koncert v Dobrovických muzeích 20.12.2018
J.J.Ryba: Česká mše vánoční v Mladé Boleslavi 25.12.2018
J.J.Ryba: Česká mše vánoční v Sýčině 6.1.2019

2017

Zpočátku roku jsme řešili vpravdě existenční problémy, neboť jsme  se ocitli bez sbormistra. Nakonec jsme navázali spolupráci se sbormistrem Lukášem Moravcem z Prahy, se kterým jsme se domluvili na půlroční spolupráci s tím, že pokud to bude vyhovovat oběma stranám, budeme ve spolupráci pokračovat.

Připravovali jsme se na naše tradiční koncerty. 11.5.2017 jsme zazpívali na tradiční podvečerní slavnosti v Jabkenicích u pomníku Bedřicha Smetany u příležitosti výročí jeho úmrtí. Vrcholem sezóny se stal náš jarní koncert v Dobrovických muzeích 14.5.2017 a dne 4.6.2017 jsme vystoupili na festivalu „Smetanovy Jabkenice“.

 Kvůli osobním neshodám a rozdílným představám o fungování sboru jsme se po půlroční spolupráci před prázdninami rozešli s dosavadním sbormistrem panem Moravcem.

Po prázdninách jsme oslovili sbormistry z blízkého okolí a podařilo se nám získat pana Marka Mullera, který sám hledal podobný sbor. Pustili jsme se do nácviku koled i jiných skladeb pro naše vánoční vystoupení. Tradičně jsme si třetí adventní neděli zazpívali v kostele v Sýčině. Tradici jsme letos pozměnili tím, že jsme dne 21.12.2017 vánoční koncert neuspořádali v  dobrovickém divadle, ale v Dobrovických muzeích, především kvůli lepší akustice.

Někteří členové sboru si jako každoročně zazpívali na Boží hod Rybovu vánoční mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.

2016

Po roce plném mimořádných události spojených s výročím 150 let trvání sboru jsme v roce 2016 pokračovali v „běžných“ akcích.

Dne 11.5.2016 jsme nechyběli v Jabkenicích u pomníku Bedřicha Smetany u příležitosti výročí jeho úmrtí, náš tradiční jarní koncert proběhl 8.5.2016 v Dobrovických muzeích a dne 11.6.2016 jsme se zúčastnili Festivalu „Smetanovy Jabkenice“, pořádaného místní obcí.
V měsíci květnu byl Dobrovan úspěšně zaregistrován jako spolek a nový oficiální název je „Dobrovan, pěvecký sbor města Dobrovice, z.s.“
Dne 18.6.2016 jsme svým vystoupením podpořili akci města Dobrovice při křtu knihy J.Dědiny

Po prázdninách jsme se pustili do nácviku Rybovy pěvecky náročné „České mše vánoční“. Naše úsilí bylo nakonec korunováno zdařilým společným vystoupením spolu s nymburským spolkem Hlahol dne 18.12.2016 v kostele v Sýčině a 26.12.2016 v Kostele svatého Jiljí v Nymburce. Úspěch obou vystoupení byl završen původně neplánovaným dalším vystoupením dne 7.1.2017 v kostele v Kostomlatech.
Kromě toho jsme vystoupili s tradičním vánočním programem dne 20.12.2016 v dobrovickém divadle.

Tuto krásnou tečku po úspěšném roce poněkud zakalilo rozhodnutí naší sbormistryně B. Formáčkové o ukončení působení v Dobrovanu z osobních důvodů.

2015

Pěvecký sbor Dobrovan slavil v roce 2015 kulaté 150. výročí svého založení. Nemohli jsme samozřejmě tuto skutečnost opomenout a to nás vyburcovalo k dalším aktivitám, kromě obvyklého pěveckého zkoušení a příprav na vystoupení. Obrovskou porci práce představovalo hlavně vydání sborníku a uspořádání výstavy v Dobrovických muzeích. Sháněli jsme dostupné fotografie a plakety, prapor sboru a vše, co se týkalo historie vzdálené i nedávné. Mohli jsme se tak pochlubit dokumenty z našich domácích vystoupení i zahraničních zájezdů do Chorvatska, Francie, Německa. Použili jsme staré dostupné fotografie nejen sboru, ale i sbormistrů, různé medaile, ocenění a diplomy, původní kartotéku členů atd. Mohutné přípravy vyvrcholily dne 22. dubna slavnostním otevřením výstavy za přítomnosti zástupců města i cukrovaru a nás všechny těšil obrovský úspěch této akce.

Krátkým vystoupením jsme dne 9.5.2015 přispěli k oslavám 70. výročí konce války, které uspořádalo město Dobrovice.
Dne 11.5.2015 jsme nemohli chybět v Jabkenicích u pomníku Bedřicha Smetany. Každoročně se tu účastníme malé hudební slavnosti k uctění Smetanovy památky v předvečer jeho narození.

Náš tradiční jarní, tentokrát jubilejní, koncert proběhl v Dobrovických muzeích dne 31.5.2015. Pestrý program zahrnoval staré latinské, české lidové písně i ty z jiných koutů Evropy, spolu s americkými spirituály a také písněmi africkými. Aranžmá bylo postaveno také na využití instrumentální sekce sboru (klavír, flétna, klarinet, kytary, banjo a kontrabas).
Pěknou součástí koncertu bylo předání upomínkových plaket Unie českých pěveckých sborů za dlouhodobé působení ve sboru. Zlatý odznak s granáty obdržela Alena Hrušková za více než šedesátiletou činnost! Dále zlatý odznak za více než pětačtyřicetiletou činnost obdržely Miloslava Kobieluszová, Jana Žďárská, Jana Hanušová a Jindra Benešová. Stříbrný odznak za více než třicetiletou činnost čekal na Janu Čejkovou, Moniku Rezkovou, Jaroslavu Novákovou, Danu Velebovou, Jaroslavu Jarošovou, Helenu Rylichovou, Miloslavu Havlíkovou a Radmilu Hruškovou. Koncert moderoval Martin Herman.

Dne 13.6.2015 jsme se zúčastnili s našim letošním repertoárem rovněž tradičního Festivalu „Smetanovy Jabkenice“, pořádaného místní obcí.

Další netradiční a organizačně náročnou akcí, kterou jsme uspořádali k významnému výročí založení Dobrovanu, byl nesoutěžní festival pěveckých sborů. Zúčastnili se kromě Dobrovanu sbory Boleslav z Mladé Boleslavi, Hlahol z Nymburka (ženská část) a Stojmír-Bendl z Dolního Bousova a Sobotky. Působivý koncert, který se konal dne 20.6.2015 v 18 hod v Městském divadle v Dobrovici , vyvrcholil společnou skladbou „Nikdy nejsi sám“. Všichni účinkující dostali upomínkové předměty. Koncert moderoval Martin Herman.

Této mimořádné akce jsme rovněž využili k ocenění našich dřívějších dlouholetých členů a spolupracovníků (Lidmily Buriánkové, Dagmar Sokolové, Jarmily Tauchmanové, Ivy Hnízdilové, Stanislava Masáka, Miluše Haškové, Jana Junka, Václava Hermana, Marie Hermanové, Martina Hermana, Viléma Hermana, Josefa Vavříka, Marty Bacovské).
Na závěr festivalu jsme uspořádali společné posezení v dobrovické sokolovně. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, jak jinak než se zpěvem a málokomu se chtělo domů.

Ani po prázdninách jsme nezaháleli. Na oplátku jsme byli pozváni na koncert nymburského pěveckého sboru Hlahol, který se konal dne 18.10.2015 v tamním kulturním domě „Kokos“. Příjemným a vzácným zážitkem pro nás byla ta část koncertu, kde oba sbory zpívaly současně. Písně tak získaly jinou energii a podobu byť jen díky většímu počtu zpěváků. Za dirigentským pultem se vystřídali oba sbormistři. Nakonec jsme ještě poseděli a popovídali si.
Vánoční čas jsme tradičně oslavili koncerty v dobrovickém divadle, v kostele v Sýčině a také nově v kostele v Žerčicích.

V roce 2015 jsme zprovoznili internetové stránky, které nebyly dlouhou dobu vůbec udržované. Také jsme museli připravit a schválit nové stanovy kvůli platnosti nového občanského zákoníku.