Historie

Soubor byl založen v roce 1865.

K stému výročí byla vydána v roce 1965 publikace, která stručně popisuje jednotlivá období. Publikace k stému výrocí je přepsána v části „Prvních 100 let„.

Od roku 1965 do současnosti byla vydána ještě další publikace k stotřicátému výročí a jeho doplněk za léta 1965 až 1995 je uveden spolu s podrobnějšími zápisy v časti „Dalších 50 let„.

V roce 2015 tedy slavíme kulaté 150. výročí založení sboru a k tomuto výročí připravujeme nejen slavnostní koncert spolu se spřátelenými sbory z okolí, ale také novou publikaci.

Současnost naleznete v části „Druhá padesátka druhé stovky